Kvarteret Illern

Kvarteret Illern i Skillingaryd

Kvarteret Illern i Skillingaryd består av 23 fina hyreslägenheter, som ägs och förvaltas av Stjärnhöken.

Hyra lägenhet hos Stjärnhöken

Uthyrningspolicy

Vad krävs för att bli hyresgäst hos Stjärnhöken? Ta del av vår uthyrningspolicy här.

Uppsägning

En uppsägning skall alltid göras skriftligen på ett av tre följande sätt:

Skicka till

Stjärnillern
Box 200
523 25 Ulricehamn

Lämna alltid ett telefonnummer så vi kan nå dig. Din uppsägning skall vara oss tillhanda senast den sista kalenderdagen på månaden, 3 månader före avtalets slut. Notera om uppsägningen även gäller kontrakt på bilplats.

Efter uppsägning önskar vi att avflyttade hyresgäst visar lägenheten för de intressenter som erbjudits visning. Inger på Zenergy förmedlar kontaktinformation mellan parterna så att passade tid kan bokas. Har avflyttande hyresgäst ej möjlighet att hålla i visning kontakta då Inger på Zenergy eller nämn detta direkt vid uppsägning.

Utflyttning

Om inget annat har överenskommits ska du lämna lägenheten senast kl. 12 på avflyttningsdagen. Om det är en lördag, söndag eller helgdag sker utflyttning första vardagen därefter.

Före avflyttning skall besiktning av lägenheten utföras, den kommer jämföras med tidigare protokoll. Eventuella skador som kan ha uppstått under hyrestiden kommer debiteras avflyttande hyresgäst

Du får själv boka tid för besiktning av lägenheten. Kontakta Inger på Zenergy.

Om städningen eller annat ej är korrekt eller godkänt utfört kommer vi behöva genomföra en ombesiktning. Vid ombesiktning debiteras avflyttande hyresgäst 1 000 kr. Kan omstädning eller annan åtgärd inte utföras av avflyttande hyresgäst kommer denna debiteras kostnaden för att utföra arbetet som krävs för att få ett korrekt och godkänt besiktningsprotokoll.

Checklistan för flyttstädning, som du kan ladda ner här, skall vara genomförd och kontrolleras vid besiktning.

Nycklar återlämnas vid besiktning till Inger på Zenergy. För borttappade nycklar debiteras avflyttande hyresgäst för ev. ny cylinder samt nycklar.

Inflyttning

Kontakta Inger på Zenergy för nyckelöverlämning.

Du har rätt att tillträda bostaden klockan 12.00 inflyttningsdagen, vanligtvis den första dagen i månaden. Skulle inflyttningsdagen inträffa på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag sker inflyttningen nästkommande vardag kl. 12.00.

Glöm inte att anmäla din flytt till ditt försäkringsbolag. Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi att införskaffa det. Hemförsäkringen hjälper till vid oförutsedda händelser och skador som inbrott, brand, eller vattenskador. Har du ingen försäkring kan du personligen bli skyldig att ersätta de kostnader som uppstått i din lägenhet.

Stjärnhökens integritetspolicy

Parkeringsplats

Om du önskar hyra en plats är du välkommen att kontakta oss på info@stjarnhoken.se. Man får när kontraktet börjar gälla ett parkeringstillstånd att lägga väl synligt i framrutan på bilen. Parkeringsplatserna bevakas och om man står på fel ruta eller tillståndet saknas riskerar man böter.

Trivsel

Störning

För att alla som bor i en fastighet ska trivas så måste alla ta hänsyn till varandra. Tänk på grannarna om du spelar musik, lyssnar på radio eller TV. Vid störning som orsakar utryckning debiterar vi kostnaden för detta. Ni kommer då få en faktura på den faktiska kostnaden för utryckningen. Blir du störd så ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om störningen fortsätter kan du kontakta Inger på Zenergy för ev. åtgärd.

Vid störningsärende utanför kontorstid, ring Håkans Fastighetsservice 0370-71520.

Rökning

Våra fastigheter är rökfria. Det är alltså inte tillåtet att röka i lägenheterna, i allmänna utrymmen, i förråd, på balkonger eller loftgångar.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla med öppen eld på balkonger och uteplatser pga. brandrisken. Detta gäller både kol och gasolgrillar. Man får använda elgrill, men ta hänsyn till dina grannar.

Cyklar och barnvagnar

Cyklar och barnvagnar skall parkeras på anvisade platser.

Tvättstuga

För att det ska fungera till tvättstugan är det nödvändigt att tvättiderna respekteras. Är en tid bokad så är den bokad. Det är aldrig tillåtet att tvätta på annans tvättid. Det är också varje användares skyldighet att städa av maskinerna, tvättstugan och tömma eventuella filter efter varje användning. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.

Skötsel och underhåll

Ansvar

’Från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut har du ansvar för din lägenhet. Hyresgästen ansvarar själv för byte av förbrukningsvaror så som tex. glödlampor, ljusrör, glimtändare, fläktfilter.

Inger på Zenergy besiktigar din lägenhet vid uppsägning. Du som har varit hyresgäst får åtgärda onormalt slitage eller betala kostnaden för återställande. Detta gäller även om du rökt i lägenheten.

Vi tillåter inte uppställning av pooler på grund av säkerhetsskäl och resursanvändning.

Renovera och fixa själv

Kontakta alltid oss för att ta reda på vad som gäller innan du börjar renovera. Allt som du gör i din lägenhet skall utföras på ett fackmannamässigt sätt, i annat fall kan du bli återställningsskyldig den dag du flyttar ut.

Brandvarnare

Brandvarnare finns i varje lägenhet. Du har ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Byt batteri med jämna mellanrum.

Persienner

Hyresvärden har inget underhållsansvar för persienner. Vill man få dem borttagna kan dock Inger på Zenergy hjälpa till med detta, mot ersättning.

Vårda din lägenhet

Frosta av kyl och frys regelbundet. Rengör spis, ugn och köksfläkt samt ev. filter. Rengör golvbrunnar så det inte blir stopp i avlopp och dålig lukt samt rensa vattenlås under tvättställ.

Ordning och reda

Släng dina sopor och ev. återvinning på anvisad plats. Tänk på att hålla rent och snyggt på egna samt allmänna ytor för allas trevnad.

Bra att veta

Utelåst

Behöver man få lägenheten upplåst kvällar och helger kan man ringa Håkans Fastighetsservice. Mot uppvisande av giltig legitimation kan vi hjälpa till och du kommer då debiteras 1 000 kronor för utryckning.

Hyresnivå

Hyran bestäms efter en årlig förhandling mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Nycklar

Kontakta Inger på Zenergy om du behöver extra nycklar. Du bekostar dem själv, men vi ser till att det tillverkas nya. För borttappade nycklar debiteras du för ev. ny cylinder samt nycklar.